AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'assenyalen les següents dades: l'empresa titular de domini web és Servatica Technologies, S.L., d'ara endavant, SERVATICA , amb domicili a aquests efectes en Pl. Universitat nº3 pis 6 nombre de C.I.F. B67086355 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 46117, foli 194, fulla B-509972 Correu electrònic INFO@SERVATICA.COM i/o telèfon de contacte +34931317676

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal atribueix la condició d'Usuari, que accepta els termes i condicions generals d'ús per poder usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. Aquestes condicions s'exposen a continuació:

TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions d'ús de la pàgina web, regulen els termes d'accés i ús de SERVATICA. El mer accés o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d'ús. La posada a disposició i l'ús del portal s'entén sotmesa a l'estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d'ús del portal. Les presents condicions generals d'ús del portal regulen l'accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques. SERVATICA es reserva la facultat de modificar a qualsevol moment les condicions generals d'ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d'ús del portal, ja que poden ser modificades.

OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari haurà de respectar a tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De forma expressa l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'incompliment de les normes. L'usuari s'obliga, en aquells casos que se li sol·licitin dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L'usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb finalitats estrictament personals, privats i particulars. L'usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la Llei, la moral i l'ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial. Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions. L'usuari s'obliga a indemnitzar i a mantenir indemnes al portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front el portal.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) s'informa a l'usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporats a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de SERVATICA, la qual manifesta que és titular de fitxers amb dades de caràcter personal degudament inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que, en virtut de l'establert en la LOPD, manifesta que ha obtingut aquestes dades de forma legal i complint les disposicions establertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal. L'encarregat del tractament única i exclusivament acederá i tractarà les dades contingudes en els fitxers conforme a les instruccions del responsable i únicament els utilitzarà o aplicarà per realitzar, per compte del responsable, els serveis específicament contractats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SERVATICA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. Tots els drets estan reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de SERVATICA.

RESPONSABILITAT

El portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per motius de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel Portal però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l'accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes. Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l'aplicació no garanteix ni assumeix responsabilitat alguna respecte als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització de la informació, dades i serveis del portal. En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure's a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de SERVATICA. Tota la responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre.

POLÍTICA DE COOKIES

SERVATICA informa de la seva política de cookies, complint així amb el previst en l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari. El navegador de l'usuari memoritza cookies en el disc dur solament durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant el seu ordinador. Les cookies no contenen cap classe d'informació personal específica, i la majoria de les mateixes s'esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador. La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en els ajustos de seguretat les cookies temporals o memoritzades. Sense el seu consentiment mitjançant l'activació de les cookies en el seu navegador, no s'enllaçarà en les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades al moment del registre o la compra. L'Usuari accepta expressament, per la utilització d'aquest portal, el tractament de la informació recaptada en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de tals dades o informació rebutjant l'ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de Cookies en el seu navegador pot no permetre-li l'ús ple de totes les funcionalitats de la web. Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre Empresa i Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat BARCELONA